Úřední hodiny:

pondělí - čtvrtek

pátek

8:00 - 11:00

8:00 - 11:00

 

12:00 - 16:00

12:00 - 14:00

(paní Krejčí, tel: 608 720 948)
středa 8:00 - 11:00   12:00 - 16:00 (pan Hlobil)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pardubické sportovní organizace, z.s.

Vážení sportovní přátelé!

Vážení sportovní přátelé!
     Dovolte předem, abych vám všem do roku 2018 popřál mnoho zdraví, osobních i sportovních úspěchů!
     Skončil rok 2017, který pro naši sportovní spolkovou činnost v rámci ČUS nebyl příznivý a velmi negativně se promítl i do základních, zejména ekonomických činností našich sdružených subjektů.           Podezření na korupční jednání a následné uvalení vyšetřovací vazby na předsedu FAČR Peltu i jeho následná rezignace na funkci, vyšetřování generálního sekretáře ČUS Boháče i samotného předsedy VV ČUS Jansty, nekoncepční práce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která vyvrcholila rezignací ministryně Valachové, záhadná a téměř nepřátelská činnost Českého olympijského výboru v čele s jeho předsedou Kejvalem, to byly závažné skutečnosti, které nemohly neovlivnit vnitřní činnost naší organizace. 
     Zjednodušeně řečeno, na rozdíl od počátečních optimistických prognóz o tom, že v roce 2017 se konečně podaří obnovit a rozšířit finanční podíl státu na podpoře sportovních činností, byla realita nad očekávání ještě horší. Nekompetentnost MŠMT zapříčinila, že do základních článků, tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v rámci tzv. Programu IV nedorazila ani ta nejzákladnější podpora na údržbu a úhradu energií, se kterou subjekty při tvorbě rozpočtů na rok 2017 počítaly. Sám předseda VV ČUS Jansta se vyjádřil v tom smyslu, že ČUS se nyní nachází v „období klinické smrti“.         
     Není tedy divu, že i v naší Pardubické sportovní organizaci, která v rámci ČUS sdružuje TJ a SK pardubického okresu, došlo a dochází k úbytku členských subjektů, jejichž představitelé již rezignovali na současný stav a hledají cestu v samostatnosti a nezávislosti na ČUS. Tento fakt konstatovala Valná hromada PSO již v březnu roku 2017 a nutno přiznat, že tento nepříznivý trend se nezastavil. Práce Výkonného výboru a sekretariátu PSO v těchto velmi složitých podmínkách je vpravdě nesnadná, navíc současnému VV a RK končí v březnu 2018 jejich čtyřletý mandát a Valná hromada PSO bude na svém zasedání volit VV a RK nové. Proto na tomto místě vyzývám všechny tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, aby nominovaly do nového VV a RK PSO odpovědné funkcionáře, kteří na další čtyřleté volební období povedou naši organizaci. Bližší informace o systému nominací a svolání VH obdržíte během měsíce.
     Vážení sportovní přátelé, volební Valná hromada PSO se tedy uskuteční v měsíci březnu 2018, ale již dnes vyzývám a prosím, abyste zabezpečili účast delegáta z vaší TJ/SK, protože krom volby nového VV PSO a RK, bude jedním z projednávaných bodů problematika revitalizace Letního stadionu v Pardubicích, která zasáhne i majetek PSO.
     Ještě jednou vše nejlepší v roce 2018 přeje a zdraví
                                                                                                                   Pavel Majer – předseda VV PSO